Płyty MONROCK MAX E

Płyty o podwójnej gęstości - ze specjalnie utwardzoną powierzchnią górną. Przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej rozwiązań dachów płaskich. Produkowane ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL. Są niepalne.

Charakterystyka produktu

Płyty MONROCK MAX E stanowią niepalne ocieplenie dachów płaskich

  • Unikalna dwugęstościowa struktura płyt daje optymalną kombinację parametrów mechanicznych i cieplnych.
  • Charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie wytrzymałości na obciążenia – naprężenie przy 10% deformacji warstwy górnej płyty dwugęstościowej wynosi nie mniej niż 70 kPa, a wytrzymałość na obciążenia punktowe płyty przy 5 mm deformacji to 650 N.
  • Możliwe sposoby aplikacji – mocowanie mechaniczne, klejenie, balastowanie.
  • Płyty są trwałe, nie odkształcają się – są stabilne wymiarowo.

  • Udokumentowana odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych z blach trapezowych REI 15 do REI 60 minut z zastosowaniem płyt MONROCK MAX E, niewymagająca dodatkowych specjalnych uszczelnień obwodowych.
  • Udokumentowana izolacyjność akustyczna właściwa rzędu 42-48 dB dla rozwiązań dachów z na blachach trapezowych pełnych i perforowanych.

Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/m K. Płyty oferowane w wymiarach 2020 x 1200 mm o grubości od 50 do 240 mm.

Zastosowanie produktu

  • Z dwugęstościowych płyt MONROCK MAX E ze skalnej wełny wykonuje się izolację termiczną, akustyczną i przeciwogniową dachów płaskich.
  • Są zalecane do dachów obciążanych w sposób typowy – okresowe przeglądy dachów, odśnieżanie. Płytami MONROCK MAX E można także izolować dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji.
  • Najczęściej układane wielowarstwowo (dopuszcza się wbudowanie jednowarstwowo), zawsze bezpośrednio pod powłokowymi pokryciami dachowymi.