Najwyższy standard od PIGMENT – farby Titanium

Farby Titanium to produkty fotokatalityczne, które oparte są na nanotechnologii. 

Fotokataliza - co to jest?

Zjawisko fotokatalizy, na podstawie której zostały zaprojektowane farby TITANIUM, polega na przyspieszaniu przebiegu reakcji chemicznych pod wpływem światła słonecznego, a także sztucznego. Dzięki temu szkodliwe substancje zmieniają się głównie w dwutlenek węgla i wodę. To wszystko stało się możliwe dzięki dodaniu do wybranych wyrobów odpowiednio spreparowanego fotokatalizatora. Farby fotokatalityczne utleniają organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia, które osadzają się na powierzchniach w obiektach budowlanych. Usuwają zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe.

Cechy działania produktów fotokatalitycznych:

 • BAKTERIOBÓJCZOŚĆ – wpływ na ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów,  Produkty fotokatalityczne aktywnie usuwają drobnoustroje i bakterie z powierzchni malowanych,
 • NEUTRALIZACJA – oczyszczanie ze szkodliwych oparów i gazów np. z dymu tytoniowego, spalin samochodowych, produkty spalania paliw kopalnych – węgla, oleju opałowego, opary rozpuszczalników w warsztatach,
 • DEZODORYZACJA – oczyszczanie pomieszczeń z nieprzyjemnych zapachów. Znaczący wpływ na ograniczenie uciążliwych zapachów np. w stołówkach i kuchniach.

Obszary zastosowanie produktów fotokatalityczcnych

 • obiekty służby zdrowia – szpitale, sale operacyjne, przychodnie,
 • hospicja,
 • żłobki, przedszkola, szkoły,
 • budownictwo użyteczności publicznej – hale sportowe, siłownie,
 • sektor konsumencki,
 • obiekty przemysłowe,
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
 • przemysł elektroniczny.

Efektywność produktów fotokatalitycznych w badaniach

Badania nad fotodegradacją Benzo(a)Pirenu – badania wskazują, że farba fotokatalityczna wykazuje własności fotodegradacji BaP. Stosowanie tego typu farby może w istotny sposób przyczynić się do redukcji związków z grupy WWA w powietrzu. Istnieje prawdopodobieństwo, że na powierzchni farb Titanium będzie zachodziła fotodegradacja związków z całej grupy węglowodorów i innych związków organicznych znajdujących się w powietrzu. Źródło – opracowanie: dr inż. Robert Pełech Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Efektywność produktów fotokatalitycznych w badaniach​

Badania nad wirusem grypy poprowadzone zostało przez Zakład Biologii Molekularnej Wirusów. Badanie miało na celu ocenę efektywności inaktywacji cząstek wirusowych przez analizowane próbki farb. Jeden z wniosków: „Naświetlanie próbek pokrytych farbą Titanium światłem żarówki Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20 Philips przez 60 min powodowało znaczącą (1 log.) inaktywację cząstek wirusowych. Przy czym, cząstki wirusowe umieszczone na szklanej płytce kontrolnej nie ulegały inaktywacji. Badanie to wykazało znaczący potencjał wirusobójczy fotokatalitycznej farby Titanium.”

Certyfikacja

Firma, której produkty oferujemy w swoim sklepie internetowym obok licznych badań związanych z nowoczesną technologią produktów fotokatalitycznych jest także certyfikowana. Titanium LX fotokatalityczna farba lateksowa higieniczna otrzymała certyfikat bakteriobójczego i grzybobójczego działania.